Zostaliśmy partnerem II Festiwalu Równości w Krakowie

Bardzo nam miło ogłosić, że zostaliśmy partnerem II Festiwalu Równości w Krakowie organizowanym przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.
 
„Festiwal Równości II” to wydarzenie na rzecz idei równości pomiędzy mężczyznami i kobietami, ukazujące formy pracy na rzecz równości oraz działania rozwijające już istniejące kulturowe obszary równości pomiędzy płciami i wspólnotowości.
Festiwal ma przede wszystkim na celu ukazanie pozytywnych idei wzmacniających postawy obywatelskie oraz budowanie świadomości czym jest równość kobiet i mężczyzn i co realnie oznacza ta idea w naszym życiu.
 
Festiwal odbędzie się 26 września 2021 roku w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” przy ul. Papierniczej 2 w Krakowie wstęp jest bezpłatny
 
W ramach festiwalu przygotowaliśmy wydarzenie towarzyszące, jakim jest spacer „Kraków przez pryzmat tęczy”, który odbędzie się w sobotę, 25 września o 11:00. Będziemy również prezentować działania naszego stowarzyszenia, zapraszamy do spotkania z nami w niedzielę od 15:45 do 16:00 w Dworku Białoprądnickim.
 
Program festiwalu (pełny program znajduje się tutaj: Festiwal Równość II na FB
 
 
🧿 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐈
𝟏𝟏.𝟎𝟎 – 𝟏𝟐.𝟑𝟎 „𝐆𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐤𝐨𝐛𝐢𝐞𝐭𝐚?”
𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥𝐢𝐬𝐭𝐤𝐢: 𝐀𝐠𝐚𝐭𝐚 𝐃𝐢𝐝𝐮𝐬𝐳𝐤𝐨-𝐙𝐲𝐠𝐥𝐞𝐰𝐬𝐤𝐚, 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐊𝐨𝐡𝐮𝐭, 𝐁𝐞𝐚𝐭𝐚 𝐊𝐨𝐰𝐚𝐥𝐬𝐤𝐚
 
𝐏𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐚𝐤𝐭𝐲𝐰𝐢𝐳𝐦𝐮:
12.40 – 12.55 – Centrum Praw Kobiet
13.00 – 13.15 – Skrzydlaty Pies
 
🧿 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐈𝐈
𝟏𝟑.𝟑𝟎 – 𝟏𝟓.𝟎𝟎 „𝐊𝐫𝐳𝐲𝐤 𝐤𝐨𝐛𝐢𝐞𝐭 – 𝐨 𝐜𝐨 𝐜𝐡𝐨𝐝𝐳𝐢 𝐰 𝐭𝐲𝐜𝐡 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐡”
𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥𝐢𝐬𝐭𝐤𝐢: 𝐈𝐰𝐨𝐧𝐚 𝐃𝐞𝐦𝐤𝐨, 𝐒𝐲𝐥𝐰𝐢𝐚 𝐂𝐡𝐮𝐭𝐧𝐢𝐤
 
𝐏𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐚𝐤𝐭𝐲𝐰𝐢𝐳𝐦𝐮:
15.15 – 15.30 – Grupa Migawki
15.30 – 15.45 – Klub Gaja
15.45 – 16.00 – Wielokulturowy Kraków
 
🧿 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐈𝐈𝐈
𝟏𝟔.𝟑𝟎 – 𝟏𝟖.𝟎𝟎 „𝐌𝐨𝐣𝐚 𝐬𝐢𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐤𝐮𝐫𝐚”
𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥𝐢ś𝐜𝐢: 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐢𝐧 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐚𝐤, 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬𝐳 𝐆𝐳𝐲𝐫𝐚, 𝐌𝐚ł𝐠𝐨𝐫𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐒𝐳𝐚𝐝𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐚 – 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 (𝐂𝐈𝐖𝐅) 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐚, 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐧𝐚 𝐒𝐨𝐬𝐢𝐧 – 𝐎𝐭𝐰𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐊𝐥𝐚𝐭𝐤𝐢 𝐊𝐫𝐚𝐤ó𝐰
 
𝐏𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐚𝐤𝐭𝐲𝐰𝐢𝐳𝐦𝐮:
18.15 – 18.30 Anonymous For The Voiceless
18.30 – 18.45 Przyjaciele konia Petrusa
𝐏𝐫𝐨𝐰𝐚𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥𝐢: 𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐔𝐉 𝐉𝐨𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐇𝐚ń𝐝𝐞𝐫𝐞𝐤
 
 
Skip to content