Krakowski Ambasador Wielokulturowości – zgłoś kandydaturę!

To już ostatni moment, by zgłosić kandydatury do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021”. Termin składania zgłoszeń upływa 5 sierpnia br.

Czym jest tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości?

Tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości jest przyznawany od 2019 roku przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Wielokulturowości. Mogą go otrzymać osoby lub podmioty działającym na rzecz zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracji mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców. W zeszłym roku takim tytułem została odznaczona prezeska naszego stowarzyszenia – Joanna Kudyba-Antonik wybrana Krakowską Ambasadorką Wielokulturowości.

W tym roku termin składania zgłoszeń kandydatur upływa 5 sierpnia br.

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021 - nabór zgłoszeń

Jak zgłosić kandydata/kandydatkę do tytułu Ambasadora Wielokulturowości?

Zgłoszenia kandydatur do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021”, wypełniając formularz zgłoszeniowy [.pdf]/[.doc] należy składać:

  • poprzez dostarczenie podpisanego wniosku do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków – III piętro, sekretariat – pokój nr 08/segment B;
  • poprzez przesłanie skanu podpisanego wniosku wraz z wersją edytowalną wniosku na adres e-mailowy Wydziału: sz.umk@um.krakow.pl;
  • za pośrednictwem Portalu Elektronicznych Usług Publicznych Miasta Krakowa;
  • tradycyjnie, przesyłając zgłoszenie pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Referat ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej – ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków z dopiskiem „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021” (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, a nie data umieszczenia pisma w skrzynce nadawczej, jeżeli data stempla placówki operatora będzie późniejsza).

Dodatkowe informacje o konkursie, a także formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 12 616 78 08, 12 616 78 09.

Dlaczego warto zgłosić kandydaturę?

Laureaci tytułu otrzymują wyróżnienie „Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości”, według wzoru zaakceptowanego przez Kapitułę Wielokulturowości i mogą być dodatkowo uhonorowani wymienianiem ich jako posiadaczy tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” w wydawnictwach Miasta dotyczących działalności na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie.

Jednak ważniejszym powodem jest docenienie dotychczasowej pracy zgłaszanej przez nas osoby. Nie tylko uzyskanie tytułu, ale samo zgłoszenie to dodatkowa motywacja do działań na rzecz dialogu międzykulturowego i wspierania różnorodności Krakowa, a więc krok w stronę otwartego i wielokulturowego miasta.

Skip to content