Zaproszenie: wielokulturowe warsztaty kulinarne – kuchnia romska

Zapraszamy na cykl Wielokulturowych Warsztatów Kulinarnych! 
Przedstawiciele/lki różnych kultur przygotują potrawy charakterystyczne dla regionu swojego pochodzenia, a także opowiedzą o ich znaczeniu w ich kulturze.
 
Pierwsze warsztaty odbędą się już 8 stycznia o godzinie 13.00 w Domu Utopii w Nowej Hucie.
Tematem spotkania będą tradycje kulinarne Romów. Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie pokazu kulinarnego, podczas którego uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu potraw, takich jak:
  • Herbata romska
  • Hałuski (danie mięsne)
  • Zamieszka (danie wegetariańskie)
  • Ciasto romskie
Pokaz zostanie poprzedzony krótkim wprowadzeniem na temat kultury i tradycji Romów, ich podstawowych symboli oraz grup romskich zamieszkujących Kraków. 
Spotkanie zwieńczy degustacja wspólnie przygotowanych dań.
 
Informacje o prowadzących:
 
Marzena Fras – prezeska integracyjnego stowarzyszenia Sawore, asystent romski od ponad 10 lat, asystent zawodowo socjalny, prowadzi świetlice integracyjna dla dzieci romskich, prowadzi warsztaty na temat kultury romskiej, bierze udział w konferencjach o tematyce romskiej, brała udział w programach unijnych.
Edyta Jaśkowiak – aktywistka, sekretarz Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego Harangos w Krakowie. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną z wychowaniem plastycznym. Pracuje w krakowskich szkołach jako asystent edukacji romskiej. Prowadzi świetlicę integracyjną dla dzieci i młodzieży Amaro Kher, na terenie Nowe Huty. Współorganizowała wiele projektów związanych z edukacją dzieci romskich, jak np.: Nońcia, Romski Pstryk,Warsztaty na temat Historii Romów. Stypendystka programu rządu amerykańskiego International Leadership Visitor Program.
Grażyna Jaśkowiak – będzie gotować tradycyjne potrawy romskie.
 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona do 15 osób. O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz online dostępny pod poniższym linkiem:
UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie ważnego Unijnego Certyfikatu COVID
 
Regulamin warsztatów dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia:
 
Warsztat jest realizowany jako część projektu „W 12 kultur dookoła Krakowa”, który jest finansowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.
 
grafika: Marlena Solon
———————
Dom Utopii to przestrzeń sprzyjająca budowaniu relacji i wspólnemu działaniu. Chcemy dzielić się z mieszkańcami pięciu nowohuckich dzielnic i Krakowa, nie tylko doświadczeniem zdobytym przez 15 lat tworzenia teatru w Nowej Hucie, ale także zapleczem przestrzennym czy technicznym, którym dysponuje Teatr Łaźnia Nowa. Będziemy wspierać inicjatywy, którym nie brakuje twórczego i społecznego potencjału, lecz wyłącznie możliwości realizacyjnych.
 
W ramach „Spółdzielni dobrych praktyk” Teatr Łaźnia Nowa dzieli się swoimi zasobami i zapleczem sprzętowym, magazynowym, warsztatowym, transportowym. W ten sposób niewykorzystywane na co dzień zasoby mogą pomóc małym organizacjom czy grupom nieformalnym w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.
Wierzymy, że warto sobie pomagać i działać razem, żeby realnie wpływać na codzienne życie mieszkańców i zmieniać nasze otoczenie i rzeczywistość.
Jesteś zainteresowany/ zainteresowana współpracą w ramach „Spółdzielni dobrych praktyk”? Zapytaj, czy możemy Ci pomóc: spoldzielnia@domutopii.pl
Skip to content