Zapraszamy na debatę „Wielokulturowość Galicji – konteksty i narracje”

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie eksperckiej „Wielokulturowość Galicji – konteksty i narracje”, która obędzie się już 16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 18:00 na platformie ZOOM.
 
Eksperci i ekspertki będą rozmawiać o wielokulturowości w perspektywie historycznej na przykładzie Galicji, a właściwie Królestwa Galicji i Lodomerii istniejącego w latach 1772-1918. Spotkanie poprowadzi Magdalena Chmiel, rozmawiać będą:
 
Łukasz Karpecki – z wykształcenia językoznawca, a właściwie onomasta, czyli badacz nazw własnych oraz antropolog kultury. Z pasji od lat zajmuje się genealogią (szczególnie galicyjską). Jego dotychczasowe prace dotyczyły imiennictwa łemkowskiego oraz przemian języka i kultury pogranicza południowo-wschodniego w świetle imiennictwa Nowosiółek Dydyńskich. Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dziedzinie geografia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie realizuje projekt dotyczący nazw terenowych (mikrotoponimów) byłego powiatu dobromilskiego. Ponadto pracuje w grancie „Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość́ i teraźniejszość́ zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim” i „Geograficzno-polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym” pod kierunkiem Prof. dr hab. Marcina Solarza”. Z Galicją łączą go, poza zainteresowaniem badawczym, pochodzenie i zamiłowanie.
 
Anna Miklar – historyczka, z zamiłowania badaczka historii i kultury Żydów i kwestii związanych ze stereotypami na ich temat. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, w dziedzinie geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się różnymi aspektami użytkowania ziemi na terenie dawnej Galicji m.in. w kontekście zmian właścicieli i dominującej narodowości na danym terenie. Pracownik projektu „Interaktywna Baza Danych Galicji i Śląska Austriackiego w latach 1857–1910 (GASID)”.
 
Przemysław Jędrzejewski – historyk, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2016 roku obronił z wyróżnieniem dysertację pt. „Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe województwa krakowskiego w dobie Sejmu Wielkiego (1790-1792)”. Członek Zarządu i sekretarz Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce z siedzibą w Krakowie. Zawodowo zajmuje się poszukiwaniami genealogicznymi oraz popularyzacją wiedzy o genealogii, poprzez prowadzenie i organizowanie licznych warsztatów i zajęć wśród młodzieży oraz seniorów, wykładów internetowych, konferencji naukowych (I Krakowska Konferencja Genealogiczna), czy udziałowi w programie dokumentalnym „Tropicielki Rodzinnych Historii”.
 
Marta Raczyńska-Kruk – antropolożka kultury i archeolożka, związana z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim i Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Badaczka fenomenu genealogii amatorskiej w Polsce, reliktów średniowiecznej kolonizacji niemieckiej na Pogórzu Karpackim i innych zjawisk z pogranicza antropologii, geografii i historii, w których przeszłość i teraźniejszość przenikają się, tworząc mozaikę opowieści i ukrytych znaczeń. Od 2020 roku prowadzi projekt badawczy „Między wielką a małą historią. Amatorska genealogia we współczesnej Polsce” (NCN); członkini zespołów badawczych w projektach „Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość i teraźniejszość zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim” i „Geograficzno-polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym” pod kierunkiem Prof. dr hab. Marcina Solarza”.
 
Grafika: Agnieszka Królikowska
Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku „Wielokulturowość Galicji – konteksty i narracje”.
 
Debata ekspercka jest częścią projektu „W 12 kultur dookoła Krakowa” finansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. 
 
 
Skip to content