Wielokulturowy Kraków w Londynie! Nasz gościnny wykład

W dniu 18 lipca reprezentacja naszego stowarzyszenia w osobie Irminy Czysnok miała przyjemność spotkać się z uczestnikam letniego kursu akademickiego Antropologia Podróży, Turystyki i Pielgrzymowania, koordynowanego przez profesora Toma Selwyna na uniwersytecie School of Oriental and African Studies w Londynie.

Program kursu szkoły letniej obejmował trzy tematyczne bloki: turystyka, pielgrzymka oraz dziedzictwo. Studenci mieli możliwość spotkać się zarówno z teoretykami jak i praktykami konkretnych tematów i wątków poruszanych podczas kursu. Jednym z tematów poruszanych podczas tygodnia poświęconego dziedzictwu było odkrywanie dziedzictwa na nowo i interakcja z dziedzictwem kulturowym w lokalnych społecznościach. Dzięki zaproszeniu profesora Selwyna Irmina mogła opowiedzieć o doświadczeniu naszego stowarzyszenia w tym temacie, o naszych działaniach i wyzwaniach, z którymi się spotykamy.

Prezentacja “Multicultural Krakow – embracing diversity and engaging community. Our story” wprowadziła uczestników i uczestniczki w kontekst oraz formy i przykłady działań prowadzonych przez naszą grupę. Prezentacja oraz towarzysząca jej dyskusja o wielokulturowości spotkały się z dużym zainteresowaniem, wiele osób deklarowało, że w swoich społecznościach podejmują lub chcieliby podjąć podobne działania jak projekty realizowane w Krakowie. Co ciekawe, uczestnikami szkoły letniej były zarówno osoby z Wielkiej Brytanii jak i z Włoch, Grecji, Chin czy Japonii. Dzięki temu całe spotkanie miało niezwykle wielokulturowy wymiar, a dyskusja która odbyła się po wykładzie była przestrzenią spotkania i zderzenia różnych perspektyw i doświadczeń.

Możliwość zaprezentowania idei oraz działań naszego stowarzyszenia w grupie międzynarodowej w kontekście akademickim była wyzwaniem i wyjątkową przygodą, szczególnie, że spotkanie miało miejsce w Londynie – mieście wielu kultur i  tożsamości, które samo w sobie jest inspiracją do rozmowy o doświadczeniu wielokulturowości.

Skip to content