„Wielokulturowość metodą soczewki” – warsztaty

♦ Jak umiejętnie dobrać temat i jak trafić do odbiorców? 
♦ Gdzie szukać inspiracji? 
♦ Jakie narzędzia są nieodzowne, a jakie mogą być dużą pomocą?
♦ Jak włączać społeczność w nasze działania?

O tym wszystkim porozmawialiśmy (i też przećwiczyliśmy) w czasie bezpłatnego warsztatu „Wielokulturowość metodą soczewki – jak pokazywać różnorodność w oparciu o historię miejsc i osób”. Warsztaty poprowadziła Joanna Antonik – prezeska Stowarzyszenia, która podzieliła się swoim doświadczeniem, obserwacjami, a także przykładami dobrych praktyk z Polski.

Tytułowa soczewka była pretekstem do tego, by porozmawiać o narzędziach, których możemy użyć, by (podobnie jak soczewka) przybliżyć, wyostrzyć lub zasygnalizować kwestie związane z wielokulturowością. Warsztat był okazją do omówienia najciekawszych metod i narzędzi, które można wykorzystać w edukacji dotyczącej (szeroko rozumianej) różnorodności kulturowej.

Zaczęliśmy jednak od definiowania podstawowych pojęć, tj. wielokulturowości, międzykulturowości, różnorodności (w tym kulturowej). Porozmawialiśmy także o naszych motywacjach do pracy w zakresie wielokulturowości i o celach, jakie chcemy przez tę pracę osiągać. Znaleźliśmy też czas, by pod kierunkiem Irminy Czysnok, członkini naszego stowarzyszenia, dowiedzieć się więcej o sobie, również w kontekście zawodowym. Zwieńczeniem warsztatu był przegląd dobrych praktyk i inspiracji  wśród projektów dotyczących wielokulturowości.

Prezentację z warsztatu możecie zobaczyć tutaj: „Wielokulturowość metodą soczewki – jak pokazywać różnorodność w oparciu o historię miejsc i osób”.

Warsztat odbył się 24 listopada (sobota) w godzinach 9:00 – 13:00 w hub:raum, ul. Przemysłowa 12. Za udostępnienie sali dziękujemy redakcji pisma „Kultura na co dzień”.

Warsztat był częścią projektu „Wielokulturowy elementarz, czyli jak mówić o wielokulturowości”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwa Małopolskiego i Gminy Kraków.

 

Skip to content