Walne Zgromadzenie: nowe władze i nowe członkinie stowarzyszenia

22 sierpnia odbyło się kolejne Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Minął rok naszej formalnej działalności i przyszedł czas na wybór nowych władz, przyjęcie do naszego grona nowych członkiń i podsumowanie dotychczasowych działań.

Do grona członków stowarzyszenia zostały przyjęte: Alicja PuzioKatarzyna Kudyba

Zarząd w składzie: Joanna Antonik, Marek KudybaGrzegorz Mikunda złożył sprawozdanie ze swojej działalności i otrzymał absolutorium, a następnie został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie. W Komisji Rewizyjnej pracę zakończyli: Marcelina Solińska, Paulina KowalskaMichał Pokrowiecki, a na nową kadencję została wybrana Komisja w składzie: Irmina Czysnok, Katarzyna KudybaAlicja Puzio

Tym samym zainaugurowaliśmy drugi rok działania stowarzyszenia. Najbliższym projektem realizowanym przez nas jest „Rozwijamy nasz potencjał!”

Dziękujemy Wam za zaangażowanie i udział w naszych działaniach w zeszłym roku, do zobaczenia wkrótce! 

Skip to content