Relacja: Szpitalna- ulica, na której mieścił się cały świat

Być może przechodziliście 14 stycznia ok. 12:00 przez Szpitalną i widzieliście tłumy ludzi. Jeśli tak, to wiedzcie, że byli to uczestnicy i uczestniczki spaceru „Szpitalna, ulica na której mieścił się cały świat”, który Wielokulturowy Kraków organizował wraz z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Ilość zainteresowanych osób przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, w szczytowym momencie w spacerze uczestniczyło ponad 150 osób! Koncepcja spaceru była oparta o spotkanie z mieszkańcami i rezydentami tej ulicy, mniej zaś dotyczyła niuansów architektonicznych, czy historycznych, chociaż te również się pojawiły.

Spacer rozpoczęliśmy od Kamienicy Hipolitów, skąd przeszliśmy w okolice dzisiejszego kościoła św. Tomasza, na miejscu którego do XVI wieku znajdował się zbór ariański. Miejsce to było pretekstem do spotkania z Aleksandrą Rzońcą- przewodniczką po Krakowie, przedstawicielką Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i Spółdzielni Socjalnej KAMPU. Dowiedzieliśmy się wiele na temat obecności ewangelików w Krakowie- historycznie i współcześnie.

W tym samym miejscu Joanna Antonik- koordynatorka projektu „Wielokulturowy Kraków” i współpracowniczka Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, opowiedziała kilka słów o antykwariatach żydowskich, z których w czasach przedwojennych słynęła ulica Szpitalna. To właśnie pod numerem 9 swój antykwariat (aż do 1939 r.) prowadził Szaja Lejb- ten sam, do którego należał ostatni antykwariat żydowski w Krakowie, również mieszczący się na Szpitalnej (pod numerem 16) zamknięty w 1969r po wyjeździe właściela do Izraela.

Kolejnym punktem na szlaku spaceru był dzisiejszy internat sióstr Prezentek, gdzie wcześniej mieściła się również siedziba całego zakonu. Siostra Aleksandra, która oprowadzała część grupy, skupiła się na tym, że miejsce to jest domem dla sióstr i dla ich podopiecznych, opowiadała również o założycielce zakonu Zofii Czeskiej.

Następnie zawitaliśmy do cerkwii prawosławnej, która znajduje się w kamienicy numer 24. Przyjęła nas Pani Ewa, która opowiedziała o zwyczajach panujących w cerkwii, podobieństwach i różnicach między obrzędami i świątyniami katolickimi i prawosławnymi. Następnie spotkaliśmy się z ks. proboszczem Jarosławem Antosiukiem, który odpowiedział na liczne pytania uczestników i uczestniczek spotkania, głównie dotyczących doktryny i hierarchii w prawosławiu.

W tej samej kamienicy, co cerkiew prawosławna, do 1939 r. znajdowała się synagoga Ahavat Raim, o której opowiedziała nam Jowita Bożek- absolwentka judaistyki i współpracowniczka Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Dowiedzieliśmy się więcej na temat architektury synagogalnej, historii społeczności żydowskiej w Krakowie, a także o jej współczesnym kształcie.

Spacer zakoczyliśmy niezwykle miłą i relaksującą wizytą w szkole Kontakt. Przestrzeń Ruchu i Tańca, gdzie przywitali nas artyści z Polski i Syrii, opowiedzieli o wspaniałej atmosferze i wielokulturowości, która tam panuje. Mieliśmy też okazję pośpiewać i potańczyć i w ten artystyczny sposób zakończyć ten krótki spacer po wielokulturowej i wielowyznaniowej ulicy Szpitalnej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym przewodnikom i przewodniczkom za spotkanie z nami, uczestnikom i uczestniczkom spotkania za życzliwość i aktywne uczestnictwo, a Kamilowi Stasiakowi i całemu Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa za możliwość zrealizowania tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że mimo niedogodności technicznych spacer należał do udanych i już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Wielokulturowy Kraków, jak również przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Skip to content