Program Otwarty Kraków Wielokulturowy Kraków

Pierwsze spotkanie w sprawie realizacji programu „Otwarty Kraków”

20 marca 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie sprawie realizacji programu „Otwarty Kraków”. Obecni na nim byli przedstawiciele i przedstawicielki instytucji zajmujących się wielokulturowością, zrzeszających społeczności wyznaniowe, kulturowe lub etniczne oraz badających zjawiska związane z migracją, integracją i funkcjonowaniem społeczeństw wielokulturowych.

Program „Otwarty Kraków”

To pierwsze spotkanie w celu realizacji programu „Otwarty Kraków”, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa we wrześniu 2016 roku. Program w najszerszym ujęciu zakłada ułatwienie kontaktu cudzoziemców z krakowskimi urzędami, a także wspieranie społeczności wielokulturowych w Krakowie. Istotną częścią jest też edukacja i zwiększanie świadomości mieszkańców i mieszkanek w zakresie wielokulturowego dziedzictwa naszego miasta. Ważnym aspektem jest również walka z mową nienawiści w przestrzeni publicznej, a także wspieranie istniejących już działań na rzecz wielokulturowości i społeczności cudzoziemskich w Krakowie.

Program Otwarty Kraków Wielokulturowy Kraków

Przebieg spotkania

Spotkanie rozpoczął Andrzej Kulig, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, który mówił o istotności programu „Otwarty Kraków”. Podkreślił, że Kraków był i jest miejscem stałej obecności osób różnych wyznań i kultur.

Następnie głos zabrał Mateusz Płoskonka- dyrektor Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, który przedstawił ścieżkę przyjmowania programu oraz jego podstawowe założenia. Podkreślał również potrzebę pozytywnego programu skierowanego do cudzoziemców i włączających ich w decydowanie o miejskich sprawach. Wskazał również na konieczność budowania programu wokół poczucia solidarności wśród mieszkańców i mieszkanek Krakowa- bez względu na etniczność, czy wyznanie.

Drugą część spotkania poprowadzili Jakub Kościółek i Adam Bulandra- przedstawiciele Stowarzyszenia Interkulturalni.pl, którzy przygotowali warsztatową metodę pracy w grupach nad kolejnymi segmentami programu. Kolejne wątki będą omawiane szerzej w czasie następnych spotkań Zespołu ds. realizacji Programu.

Instytucje biorące udział w spotkaniu

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki różnorodnych instytucji, organizacji, jednostek badawczych, centrów społeczności oraz grup nieformalnych. Instytucje reprezentowane w czasie spotkania to m.in: Czulent Jewish Association, SIETAR Polska, Parafia Prawosławna w KrakowieInformator dla cudzoziemców (info-migrator.pl),Witajcie w Krakowie // Welcome to Krakow, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja RejaOrmiańskie Towarzystwo Kulturalne – Կրակովի Հայ ՀամայնքKlub Ukraiński w Krakowie, Instytut Europeistyki UJ, JCC Krakow, Interkulturalni PLPorównawcze Studia Cywilizacji i Wielokulturowy Kraków.

Program Otwarty Kraków Wielokulturowy Kraków

Co dalej?

Kolejnym krokiem do realizacji programu będzie powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu, który będzie omawiał kolejne segmenty programu i starał się wypracować sposoby i metody jego realizacji.

Program Otwarty Kraków Wielokulturowy Kraków

 

Skip to content