Noc Świątyń 2017

7 wpisów

Noc Świątyń to ogólnopolskie, cykliczne wydarzenie, które zostało zapoczątkowane w 2015 roku w Warszawie przez członkinie Stowarzyszenia Warszawa Wielu Religii. W 2017 roku odbyła się pierwsza krakowska edycja współorganizowana przez Wielokulturowy Kraków i Fundację na Rzecz Różnorodności Polistrefa.
Idea Nocy Świątyń wzoruje się na pomyśle Nocy Muzeów, tylko zamiast obiektów muzealnych można w jej ramach odwiedzić świątynie różnych wyznań. Pomysłodawczynie piszą o Nocy Świątyń tak: „Naszym celem jest ukazanie naszych miast, jako miast wielokulturowych, różnorodnych i otwartych, które swe tradycje wielokulturowości pielęgnują od kilkuset lat. (…)  Wierzymy, że będzie to czas zwiedzania niezwykłych budowli i wyjątkowych miejsc, rozmów z członkami wspólnot religijnych, zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości. Będzie to również wydarzenie o charakterze kulturalnym, któremu towarzyszyć będą koncerty, prezentacje czy warsztaty.”

Więcej o tym projekcie możecie przeczytać na oficjalnej stronie Nocy Świątyń.