Jak mówić o wielokulturowości?

7 wpisów

Projekt „Wielokulturowy elementarz, czyli jak mówić o wielokulturowości” składał się z warsztatów, spacerów tematycznych i śniadania networkingowego. Cykl zajęć dotyczył praktycznej strony wielokulturowości: jak o niej mówić, jak pracować w wielokulturowym środowisku szkolnym, jaką wielowyznaniową historię kryje Kraków, a także jakie organizacje i grupy nieformalne działają w obszarze wielokulturowości.

Projekt dofinansowany przez Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwo Małopolskie oraz Gminę Miejską Kraków.