Fotoreportaż wielokulturowy

10 wpisów

“Mój, Twój, Nasz. Oblicza Krakowa” to fotoreportaż prezentujący bogactwo kulturowe, narodowe i wyznaniowe Krakowa. Bohaterowie i bohaterki fotoreportażu to osoby różnych narodowości i wyznań, które są związane z Krakowem i działają na rzecz swoich społeczności, ale też angażują się w życie miasta. Do udziału w fotoreportażu zaprosiliśmy 12 bohaterów: Syryjczyka, Polkę- Żydówkę, Gruzina, Polkę- Romkę, Litwinkę, Czeszkę, Ukrainkę, Amerykanina, Szkota, Ukraińca, Gujańczyka i Polkę-muzułmankę – osoby, które wybrały Kraków na swój dom. Nasi bohaterowie i bohaterki wykonują różne zawody, zajmują się także pracą społeczną na rzecz promowania swojej kultury, etniczności, wyznania lub wielokulturowości. Dzięki tej wystawie chcemy pokazać, że Kraków jest tworzony przez różnorodne osoby i każda z nich wnosi do naszego miasta unikatową wartość.

Projekt powstał dzięki współpracy grupy nieformalnej Wielokulturowy Kraków i Niezależnego Klubu Fotograficznego. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na oficjalnej stronie obliczakrakowa.com