Spotkania sieciujące

6 wpisów

Jednym z ważniejszych obszarów działań Wielokulturowego Krakowa jest współpraca z instytucjami zajmującymi się różnymi kulturami, wyznaniami czy wielokulturowością. Na stronie znajdziecie Mapę Wielokulturowości i spis wszystkich instytucji, które się do nas zgłosiły, zaś co jakiś czas organizujemy spotkania networkingowe dla przedstawicieli i przedstawicielek tych instytucji. Dzięki temu możemy się wspólnie poznać, podzielić swoimi doświadczeniami, a także nawiązać współpracę. Dotychczas odbyły się 4 takie spotkania.