Spacery i gry miejskie

12 wpisów

Od samego początku naszej działalności organizujemy spacery i gry miejskie, które popularyzują wielokulturowość w Krakowie. W 2016 r. we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w ramach „Muzeomanii” zorganizowaliśmy dwukrotnie spacer „Szpitalna – ulica, na której mieścił się cały świat” podczas którego zabraliśmy łącznie ponad 200 osób w niezwykłą podróż po instytucjach kultury i religii, które mieszczą się właśnie przy ul. Szpitalnej. Również w ramach „Muzeomanii” przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy grę miejską „Odkrywamy wielokulturowy Zwierzyniec” przybliżającą dzieciom i młodzieży różnorodne kulturowo i wyznaniowo dziedzictwo VII Dzielnicy Krakowa. Kolejną grą miejską, którą mieliśmy przyjemność współorganizować jest „Kraków mniejszości etnicznych i narodowych”, którą realizowaliśmy wspólnie z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.