W 12 kultur dookoła Krakowa

14 postów

Projekt „W 12 kultur dookoła Krakowa” ma na celu przybliżenie i pokazanie różnorodności kulturowej Krakowa. W jego ramach przygotujemy serię wpisów na blogu, literacką grę miejską, spacery tematyczne, webinary dla młodzieży, spotkania kulinarne a także kolejne odcinki Wielokulturowego Podcastu. Działania w ramach projektu trwają od lutego 2021 do stycznia 2022. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.