Podpisaliśmy apel do władz polskich w sprawie udzielania pomocy Afgankom i Afgańczykom

„Podkreślamy z całą mocą, że obowiązkiem Rzeczypospolitej Polskiej – naszych władz oraz nas, jako obywateli i obywatelek – jest niesienie pomocy potrzebującym, zwłaszcza gdy ich życiu zagraża niebezpieczeństwo. To nie tylko obowiązek nałożony przez prawo, ale przede wszystkim gest wynikający z poczucia solidarności i ze zwykłej przyzwoitości.”

Tak brzmi początek apelu do władz polskich w sprawie udzielania pomocy Afgankom i Afgańczykom, pod którym również i my się podpisaliśmy. Apel zainicjowało Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz 
migrantów i uchodźców:

 • Amnesty International Polska,
 • Fundacja „Nasz Wybór” / Фонд „Наш вибір”,
 • Fundacja Polska Gościnność: CHLEBEM I SOLĄ,
  Polskie Forum Migracyjne,
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
 • Migrant Info Point,
 • Homo Faber,
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
 • Nomada Stowarzyszenie,
 • Instytut Spraw Publicznych.

Najważniejsze postulaty podniesione w apelu to:

 • umożliwianie uciekającym samodzielnie Afgankom i Afgańczykom, którzy wyrażają wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową, niezwłocznego składania wniosków o status uchodźcy w Polsce, także na polskich przejściach granicznych – zgodnie z obowiązującym obecnie prawem polskim i międzynarodowym;  

 • zaprzestanie prac nad zmianami prawnymi, których rezultatem byłoby łamanie praw człowieka, w tym w szczególności pozbawienie możliwości szukania ochrony w Polsce oraz ułatwienie deportacji osób uciekających przed prześladowaniami;

 • zaprzestanie detencji Afganek i Afgańczyków, która ma obecnie miejsce; osoby te powinny trafiać do ośrodków recepcyjnych prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, a nie być pozbawianie wolności z uwagi na swój status migracyjny poprzez umieszczenie w strzeżonych ośrodkach prowadzonych przez Straż Graniczną;

 • podjęcie wszelkich niezbędnych środków, aby zapewnić bezpieczny wyjazd z Afganistanu wszystkim osobom zagrożonym represjami ze strony talibów, w tym: przyspieszenie wydawania wiz, zapewnienie relokacji i przesiedleń oraz zawieszenie wszystkich deportacji i przymusowych powrotów;

 • podjęcie szybkich kroków przygotowujących przyjęcie uchodźców i uchodźczyń w Polsce, we współpracy z władzami lokalnymi.

Pod apelem podpisało się ponad 40 organizacji z całej Polski, w tym również z Krakowa.

Skip to content