Podnosimy nasze kompetencje międzykulturowe

W 2019 roku zdecydowaliśmy się aplikować o grant na rozwój instytucjonalny w ramach środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. O dofinansowaniu pisaliśmy szerzej pisaliśmy w tekście Rozwijamy nasz potencjał – otrzymaliśmy dofinansowanie FIO Małopolska Lokalnie Północ!, ale dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć bardziej szczegółowo o tym, co mogliśmy zrealizować dzięki wsparciu finansowego FIO Małopolska Lokalnie Północ. 

Edukacja to jedna z ważniejszych kwestii, na którą kładziemy nacisk od samego początku istnienia Wielokulturowego Krakowa. Żeby przygotowywać ciekawe i merytorycznie dopracowane wydarzenia, sami chcemy stale zgłębiać i aktualizować naszą wiedzę. Dlatego postanowiliśmy wziąć udział w szkoleniu z kompetencji międzykulturowych. Głównym celem było wyrównanie poziomów wiedzy wśród członkiń i członków stowarzyszenia, ale też poznanie lub przypomnienie sobie klasycznych teorii kultury i sprawdzenie, jak mogą nam pomóc w oswajaniu różnorodności kulturowej na co dzień. Wymienialiśmy również doświadczenia w kontaktach z przedstawicielami różnych kręgów kulturowych i praktyki codziennej pracy i życia w wielokulturowym środowisku. Zastanawialiśmy się także, które obszary kompetencji międzykulturowych chcemy rozwinąć w najbliższym czasie, zwłaszcza w ramach projektów stowarzyszeniowych. 

Szkolenie przeprowadziła antropolożka i kulturoznawczyni, trenerka kompetencji międzykulturowych oraz założycielka Fundacji Edukacyjnej Nausika – Patrycja Paula Gas. 

Skip to content