Objęliśmy patronatem konkurs fotograficzny „Kraków Oczami Migranta”

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że objęliśmy patronatem medialnym konkurs fotograficzny „Kraków Oczami Migranta” organizowany przez Akademię Ignatianum w Krakowie w ramach projektu UE „Wsparcie Kompetencyjne dla Cudzoziemców”. Celem konkursu jest przybliżenie mieszkańcom Krakowa miejsc, osób i budynków w unikatowy sposób – oczami osób z zagranicy. 

Ogólne warunki konkursu:

  • W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zapisane do projektu „Wsparcie Kompetencyjne Cudzoziemców”.
  • Konkurs jest całkowicie bezpłatny, a udział jest dobrowolny.
  • Do konkursu należy zgłosić max. 1 fotografię obrazującą szeroko rozumiany obraz Kraków (budynki,miejsca, osoby, przedmioty, zwierzęta, itp).
  • Zdjęcie konkursowe powinno być przesłane w wysokiej jakości umożliwiające wydruk w większym formacie, czyli 35/45cm (300DPI), JPG na adres e-mail: wsparcie@ignatianum.edu.pl do 25 sierpnia br.
  • Wyniki konkursu będą ogłoszone na profilu FB 2 września br.
  • Uroczyste rozdanie nagród za 1, 2, 3 miejsce odbędzie się 7 września br. na Akademii Ignatianum. Szczegółowy program uroczystości zostanie ogłoszony na profilu FB.
  • Dla nagrodzonych osób, Akademia Ignatianum przewiduje nagrody o łącznej wartości 3500,00zł

Więcej informacji po polsku, angielsku i ukraińsku na temat konkursu można znaleźć na stronie programu miejskiego Otwarty Kraków.

Skip to content