O wielokulturowości Grybowa i Beskidu Niskiego – rozmowa z Kamilem Kmakiem

W kolejnej audycji gościem Joanny Antonik i Mery Zimny jest Kamil Kmak – społecznik, regionalista, autor i redaktor Społecznego Archiwum Grybowa SAGA, założyciel stowarzyszenia Saga Grybów, które dba o materialne i niematerialne dziedzictwo mikroregionu – polskie, żydowskie, łemkowskie. Inicjator lokalnych przedsięwzięć o globalnym zasięgu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie wiarygodnej płaszczyzny do budowania mostów pomiędzy ludźmi, kulturami, mentalnościami. Finalista plebiscytu „Nieprzeciętni 2021”.
 
Choć nasza rozmowa dotyczy tego, co Kamil robi w/i dla Grybowa, to przede wszystkim opowieść o tym, jak działać na rzecz lokalnej społeczności, przywracania pamięci, opowieść o małej ojczyźnie i o patriotyzmie, a więc opowieść, z której każdy z nas może czerpać przykład i inspiracje.
Skip to content