O Białorusi i białoruskiej sztuce – Volha Kavalskaya

Białoruś – sytuacja na Białorusi, sztuka i muzyka zaangażowana, pojęcie patriotyzmu – oto niektóre z tematów, jakie poruszymy w kolejnych „Wielokulturowych opowieściach” 👀🎤📟
Gościnią Joanny Antonik i Mery Zimny będzie Volha Kavalskaya, założycielka grupy nieformalnej Białorusini w Krakowie, członkini zarządu Fundacji im. Emeryka Hutten-Czapskiego, aktywistka białorusko-polska, organizatorka wydarzeń kulturalnych.
Skip to content