Noc Światyń 2017 – Centrum Muzułmańskie w Krakowie

„Centrum Muzułmańskie w Krakowie jest integralną częścią Ligii Muzułmańskiej w RP, która została zarejestrowana w dniu 6 stycznia 2004 roku w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.
Centrum Muzułmańskie powstało 6 lat temu z inicjatywy społeczności muzułmańskiej.

Odwołując się do źródeł islamu, czyli Koranu i Sunny, naszą misją jest:
* wspieranie duchowe krakowskiej wspólnoty muzułmańskiej
*szerzenie idei islamu
*nauka i utrwalenie zasad religii islamu

Drzwi naszego Centrum są zawsze otwarte dla osób zainteresowanych religią islamu. Znajdujemy się w miejskiej kamienicy, przy ulicy Sobieskiego 10. 
W każdy piątek o godzinie 12.15 czasu zimowego, a o godzinie 13.00 czasu letniego, odbywa się modlitwa (dżumma).

Mamy nadzieje, że nasze Centrum Muzułmańskie pomoże w zdobyciu rzetelnej informacji i wiedzy na temat islamu, w miłej i przyjacielskiej atmosferze.”

Skip to content