Kraków – wielokulturowy w pandemii? Debata w Muzeum Krakowa

„Tak jak kod genetyczny decyduje o cechach człowieka, tak mieszkańcy, występujące między nimi powiązania oraz wynikająca z nich aktywność są podstawą dla kształtowania charakteru Krakowa. Miejski ekosystem tworzą organizacje i ludzie działający w różnych obszarach, o rozmaitych motywacjach, postawach, celach i sposobach działania. Te odmienności mogą stać się przestrzenią konfliktu, ale wymiana doświadczeń i dialog dają szansę, by różnice te przekuć w siłę.” – tak debatę „Kraków – wielokulturowy w pandemii?” zapowiadają organizatorzy: Muzeum Krakowa.
 
Pierwsze spotkanie z cyklu „DNA Krakowa”, które odbędzie się 28 maja o godzinie 17.00, rozmawiać będziemy o krakowskiej wielokulturowości, zastanawiając się m.in. nad tym jakie korzyści dla miasta może nieść ze sobą różnorodność, ale także jak pandemia wpłynęła na sytuację obcokrajowców żyjących w Krakowie oraz na otwarty wizerunek miasta.
 
W spotkaniu udział wezmą:
 
🔰 OtwartyKraków – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – Mateusz Płoskonka
🔰 Wielokulturowy Kraków– Joanna Antonik
🔰 Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz – Aleksandra Zapolska, Anna Petiurenko
🔰 Fundacja Współpracy Polsko Ukraińskiej „U-Work” – Rafał Grabowski, Sviatoslav Okonskyi
🔰 Беларусы ў Кракаве / Białorusini w Krakowie – Volha Kavalskaya, Julia Andrukiewicz
🔰 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – Anna Makówka-Kwapisiewicz, Piotr Kwapisiewicz
 
Skip to content