Tożsamość i religia, ormianie w krakowskiej i lwowskiej diasporze