Objęliśmy patronatem ogólnopolski konkurs „Poznajmy się”

Z przyjemnością informujemy, że objęliśmy patronatem i zostaliśmy partnerem ogólnopolskiego konkursu „Poznajmy się” organizowanego przez koalicję organizacji pozarządowych reprezentowaną przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a jego celem jest pogłębienie wiedzy o wielokulturowości naszego społeczeństwa i kształtowanie postaw akceptacji różnorodności kulturowej. 

O konkursie

W ramach konkursu będą przygotowywane projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych. 

Projekty mogą być przygotowane w formie filmu, prezentacji scenicznej, wystawy plastycznej lub fotograficznej, opracowanych wywiadów i reportaży lub innych, wymyślonych przez uczestników konkursu form przekazu. Ważny jest zakres i sposób upowszechniania przygotowanych przez uczestników prac.

Udział w Konkursie należy zgłaszać do 31. marca 2019 r. (link do formularzy zgłoszeń) a prace projektowe wykonać do końca roku szkolnego 2018/2019.

Regulamin oraz szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie Konkursu „Poznajmy się”.

Organizatorzy konkursu

W skład Koalicji organizującej Konkurs wchodzą przedstawiciele: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej – KFON, Fundacji Ludzi Otwartej Wyobraźni – FLOW, Jezuickiego Centrum Społecznego „W akcji”, Społecznego Towarzystwa Oświatowego – STO, Koalicji NIE dla chaosu w szkole, Fundacji SINTAR, Portalu Edukacyjnego „etykawszkole.pl” oraz osób zainteresowanych Konkursem. Prace konkursowe oceniać będzie Kapituła powołana przez Koalicję.

Patronaty nad konkursem

Oprócz naszego Stowarzyszenia konkurs objęli  patronatem również Rzecznik Praw Obywatelskich – Adama Bodnar , Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Skip to content