Kim jesteśmy?

Wielokulturowy Kraków to grupa dziesięciu entuzjastycznych osób. Działamy wspólnie od 2015 roku i próbujemy wcielić w czyn to, co mamy w głowach. Łączy nas poczucie, że Kraków – miasto, w którym część z nas się urodziła i wychowała a część świadomie wybrała jako kolejny ośrodek życiowy, to miasto, które nie tylko pięknie opowiada o własnej przeszłości, ale także zachęca do tworzenia w nim kolejnych historii i projektów.

Uważamy, że przyszłość naszego miasta może być bogatsza dzięki pielęgnowaniu jego dziedzictwa – wielokulturowego, różnorodnego i niejednolitego. Przypominamy o postaciach, wydarzeniach czy innych lokalnych historiach. Przede wszystkim jednak chcemy dyskutować o tym, jak powinien wyglądać Kraków za kilka czy kilkanaście lat. Wierzymy, że to właśnie różnorodność kulturowa jest jednym z czynników budujących dialog i porozumienie – i to właśnie chcielibyśmy przekazać w swoich działaniach.

Od sierpnia 2018 r. jesteśmy zarejestrowani jako Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków.

Zarządzie Stowarzyszenia znajdują się:

 • Joanna Antonik – prezeska
 • Grzegorz Mikunda – wiceprezes
 • Marek Kudyba – wiceprezes

zaś w Komisji Rewizyjnej:

 • Irmina Czysnok
 • Katarzyna Kudyba
 • Alicja Puzio

Pozostałe członkinie i członkowie stowarzyszenia to: Mery Zimny, Marcelina Solińska i Paulina Kowalska. Więcej o nas znajdziesz w zakładce Zespół.

Nasza misja to:

rozwijanie zainteresowania wielokulturowością i różnorodnością społeczną wśród mieszkańców Krakowa.

Realizujemy działania takie jak:

 • mapowanie organizacji i instytucji związanych z wielokulturowością i różnorodnością społeczną,
 • spacery wielokulturowe,
 • gry miejskie,
 • szkolenia i spotkania networkingowe dla naszych organizacji partnerskich
 • wydarzenia promujące różnorodność i wielokulturowość

Rodzaje działalności:

 • edukacja – nauczanie w obszarze kultury lub sztuki
 • szkolenia, coaching, doradztwo
 • wsparcie merytoryczne dla innych podmiotów i organizacji

Obszary działalności:

 • animacja kulturowa
 • dziedzictwo kulturowe i zabytki
 • sztuka publiczna lub akcje społeczne
 • wielokulturowość

Odbiorcy naszych działań:

Przygotowujemy wydarzenia, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób, niezależnie od ich wieku. Naszymi grupami docelowymi są w szczególności:

 • mieszkańcy i mieszkanki Krakowa
 • pracownicy i pracowniczki instytucji zajmujących się wybraną kulturą/wyznaniem lub wielokulturowością
 • cudzoziemcy i cudzoziemki mieszkający w Krakowie
 • turyści i turystki
 • wszystkie osoby zainteresowane wielokulturowością
Skip to content