„Jak mówić o wielokulturowości?”- warsztaty

Za nami kolejny warsztat w ramach projektu „Wielokulturowy elementarz, czyli jak mówić o wielokulturowości”. Tym razem temat spotkania brzmiał: „Jak mówić o wielokulturowości? Metody i narzędzia edukacyjne”. Środowisko edukacyjne jest środowiskiem pierwszego kontaktu ucznia migrującego, który w szkole uczy się języka polskiego i buduje pierwsze przyjaźnie. Albo nie. W znacznym stopniu decyduje o tych procesach nauczyciel, który realizuje działania integrujące środowisko szkolne. Albo nie. Podczas spotkania próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie jak pracować w wielokulturowym środowisku edukacyjnym tak, aby każdy, kto je tworzy, mógł się w nim odnaleźć. Każdy, czyli nie tylko uczeń, ale i nauczyciel oraz rodzic. Przyjrzeliśmy się bliżej zasadom partycypacji społecznej, spróbowaliśmy wejść w cudze buty i zaprojektować zadania dla wielojęzycznych i wielokulturowych zespołów.

Prowadzącą warsztat była Urszula Majcher Legawiec, która o sobie pisze tak: „jestem nauczycielką, lektorką lektor języka polskiego jako obcego/drugiego, doradcą metodycznym ds. wielokulturowości, autorką publikacji (podręczników do nauczania języka polskiego, artykułów dot. wielokulturowego środowiska edukacyjnego). Od wielu lat pracuję w środowisku wielokulturowym, czerpiąc z tego wiele radości i pożytku. W ramach działalności zawodowej i społecznej w Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Reja popularyzuję idee zrównoważonego rozwoju, szkolę nauczycieli, prowadzę warsztaty i organizuję konferencje. Od jakiegoś czasu obiecuję sobie, że więcej czasu zacznę poświęcać zaniedbanemu ogrodowi, ale niespecjalnie mi się to udaje. Tak dużo dzieje się w wielokulturowym Krakowie!”

Warsztat odbył się 1 grudnia (sobota) w godzinach 9:00 – 13:00 w gościnnych progach hub:raum, ul. Przemysłowa 12. 

Warsztat jest częścią projektu „Wielokulturowy elementarz, czyli jak mówić o wielokulturowości”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwa Małopolskiego i Gminy Kraków. FIO – Małopolska Lokalnie PołudnieKraków PLMałopolska.

Skip to content