Jak doświadczyć wielokulturowego Krakowa? Debata w Muzeum Krakowa

„Tak jak kod genetyczny decyduje o cechach człowieka, tak mieszkańcy, występujące między nimi powiązania oraz wynikająca z nich aktywność, są podstawą dla kształtowania charakteru Krakowa. Miejski ekosystem tworzą organizacje i ludzie działający w różnych obszarach, o rozmaitych motywacjach, postawach, celach i sposobach działania. Te odmienności mogą stać się przestrzenią konfliktu, ale wymiana doświadczeń i dialog dają szansę, by różnice te przekuć w siłę.” – tak Muzeum Krakowa zapowiada kolejną debatę dotyczącą wielokulturowości w serii „DNA Krakowa”. Tym razem temat rozmowy to wielokulturowość współczesnego Krakowa.
 
Wielokulturowość współczesnego Krakowa jest kontynuacją historycznej tradycji, choć w zmienionych warunkach. Stanowi czynnik, który może wzbogacać lokalną kulturę. Upowszechnianie pozytywnych wartości niesionych przez przedstawicieli różnych narodowości zamieszkujących miasto powinna stanowić fundament budowania postawy otwartości. Gdzie w Krakowie można zaleźć okazję, by doświadczyć kultur stanowiących część DNA Krakowa? Na jakich polach można samemu działać, by upowszechniać wiedzę o wielokulturowości? Jak łączyć siły by otwarty wizerunek Krakowa wciąż się wzmacniał?
 
Uczestniczki debaty: 
 
Prowadzenie: Katarzyna Winiarczyk i Kamil Stasiak
Miejsce: Pałac Krzysztofory, Sala Miedziana
Transmisja online na profilu FB Muzeum Krakowa:
 
 
Skip to content