Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych

502535628
ul. Generała Jakuba Jasińskiego 28

Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych to organizacja pozarządowa, która została wpisana do KRS w dniu 24 kwietnia 2015 r., działająca na rzecz rodzin wielokulturowych. Stowarzyszenie zrzesza społeczność tworzącą rodziny wielokulturowe oraz wszystkich, którym w sercu gra wielokulturowość i którzy chcą troszczyć się i mieć realny wpływ w szczególności na jakość funkcjonowania w naszym kraju rodzin wielokulturowych.

Instytucja posiada:

  • społeczność
  • ofertę kulturalną
  • ofertę edukacyjną

Adres: ul. Generała Jakuba Jasińskiego 28
Numer telefonu: 48 502535628
Adres e-mail: srw@onet.eu
Strona internetowa:  blogsrw.wordpress.com
Fanpage: Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych

Skip to content