Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL jest niezależną, apolityczną organizacją społeczną założoną w 2010 roku w Krakowie przez akademików z różnych dziedzin nauki i ośrodków badawczych w celu prowadzenia działalności w sferze różnorodności kulturowej, edukacji i przestrzegania praw człowieka. 

W ciągu 10 lat działalności staliśmy się istotną instytucją w zakresie prowadzenia badań nad relacjami międzykulturowymi oraz migracjami zarówno lokalnie i pozalokalnie. W związku z afiliacjami współpracujemy na co dzień z UJ oraz innymi uczelniami, a także think-tankami w kraju i za granicą. 

Stowarzyszenie jest  partnerem UEK w Krakowie w ramach Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, zrealizowało także szereg projektów ukierunkowanych na efektywną integrację migrantów, edukację społeczeństwa przyjmującego oraz promocję kultur pozaeuropejskich. Niektóre z tych projektów zostały uznane za dobre praktyki na poziomie europejskim. 

Obecnie Stowarzyszenie jest partnerem w projekcie MiCREATE realizowanym w programie Horyzont 2020, mającym na celu kompleksowe zbadanie sytuacji dzieci z doświadczeniem migracji i ich relacji z dziećmi lokalnymi. Nasi eksperci są współautorami lokalnej, miejskiej strategii integracyjnej migrantów, przyjętej przez Radę Miasta we wrześniu 2016 roku jako Program "Otwarty Kraków". 

 

Organizacja posiada:

  • ofertę kulturalną (spotkania, wykłady, spacery),
  • ofertę edukacyjną (warsztaty dla szkół, lekcje muzealne),
  • zasoby naukowe - badania.

Strona internetowa: www.interkulturalni.pl

Adres e-mail: biuro@interkulturalni.pl

Fanpage: Interkuluralni PL 

Skip to content