ReMiT – Relacje Międzykulturowe w Turystyce

Relacje międzykulturowe w turystyce (ReMiT) to innowacyjna specjalizacja na studiach drugiego stopnia w Instytucie Studiów Międzykulturowych: relacje międzykulturowe, dofinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
ReMiT to nowatorska ścieżka, na której Instytut oferuje zajęcia głównie warsztatowe (prowadzone metodą projektów oraz w formie pracy w terenie). Wszystkie kursy tworzone są w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami –  specjalistami z branży turystycznej i przedstawicielami prestiżowych instytucji kultury Krakowa i Małopolski. Ważnym elementem programu są praktyki i staże oferowane przez partnerów projektu oraz możliwość pisania prac dyplomowych w konsultacji z praktykami.

Przykładowe kursy oferowane na specjalizacji:

- Wielokulturowość Małopolski
- Innowacyjny produkt turystyczny w środowisku wielokulturowym
- Komunikacja międzykulturowa w obsłudze ruchu turystycznego
- Międzykulturowa interpretacja trudnego dziedzictwa

Instytucja posiada:

  • ofertę kulturalną (spotkania, wykłady, spacery)
  • ofertę edukacyjną (warsztaty dla szkół, lekcje muzealne)

Adres: ul. Gronostajowa 3

Strona internetowa: http://www.ism.uj.edu.pl/remit/

Adres e-mail:  remit@uj.edu.pl   

Fanpage: www.facebook.com/remitUJ

 

 

 

Skip to content