Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Misją naszego Kościoła jest kontynuować dzieło Jezusa Chrystusa, które otrzymali apostołowie. Ewangelię chcemy głosić przede wszystkim osobom, które nie znają jeszcze Jezusa, nie słyszały o Jego dziele lub odrzuciły wiarę. Pragniemy zwracać się do osób, które na chrześcijaństwo patrzą tylko jak na religię zakazów i nakazów, w której nie doświadczają relacji z Bogiem i wspólnotą wierzących. Chcemy działać dla zjednoczenia chrześcijan oraz być znakiem sprzeciwu wobec zła i grzechu. Pragniemy każdemu opowiadać o miłości naszego Stwórcy i Zbawiciela poprzez słowa i przykład życia. Do naszej wspólnoty zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznawać Jezusa Chrystusa i naśladować Go, nieważne na jakim są etapie życia, i z jaki doświadczeniem.
Członkowie wspólnot oraz każda osoba poszukująca wsparcia może liczyć na pomoc w zakresie kierownictwa duchowego oraz w przygotowaniu i sprawowaniu sakramentów. Pragniemy wspierać się też w każdej innej sferze codziennego życia. Wierzymy, że Kościół to nie tylko „niedzielny obowiązek chrześcijan” ale realna wspólnota relacji.

Naszą dewizą jest: "Chcemy przywracać nadzieję". Chcielibyśmy więc dotrzeć do wszystkich osób, które wciąż nie odnalazły swojego miejsca w kwestiach duchowości i pomóc im odnaleźć to miejsce. Szczególnie zwracamy się w stronę osób, które czuję się odrzucone, niechciane bądź skrzywdzone przez jakiekolwiek instytucje religijne, aby pomóc im na nowo uwierzyć.

Po więcej informacji serdecznie zapraszamy na naszą stronę:

Instytucja posiada:

  • ofertę religijną

Strona internetowa: www.starokatolicy.eu
Numer telefonu: 663361703
Adres e-mail: konrad.rkk@gmail.com
Fanpage: Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Groups Tags
Skip to content