Internationaler Bund Polska

(0048) 12 633 25 73
ul. Wrocławska 37a/320, 30 - 011 Kraków

Fundacja Internationaler Bund Polska została założona w 2004 roku. Misją Fundacji jest kompleksowe udzielanie wsparcia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych w szczególności ze względu na wiek, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy status społeczny. 

Różnorodne projekty edukacyjne realizujące ideę wolontariatu, pracy socjalnej oraz opieki senioralnej aktywizują naszych beneficjentów do działania na rzecz własnego rozwoju, integrują z najbliższym otoczeniem i znacząco wpływają na poprawę samopoczucia i chęć uczestniczenia w życiu społecznym.

Organizacja posiada:

  • ofertę kulturalną (spotkania, wykłady, spacery), 
  • ofertę edukacyjną (warsztaty dla szkół, lekcje muzealne)

Adres:  ul. Wrocławska 37a/320, 30 - 011 Kraków

Strona internetowa: ib-polska.pl

Adres e-mail: IB-Polska-Krakow@ib.de 

Fanpage: Interationaler Bund Polska

Skip to content