Instytut Wschodnich Inicjatyw

790331828
ul. Ignacego Krasickiego 18/20

Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) powstał w 2010 roku w Krakowie, by wspierać rozwój współpracy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

Głównym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz pogłębiania współpracy między Wschodem i Zachodem, łamanie stereotypów oraz budowanie dialogu międzykulturowego. Działania podejmowane w celu promowania i demitologizowania obszaru byłego ZSRR obejmują m.in.: międzynarodowe i ogólnopolskie projekty naukowe, edukacyjne i społeczno-kulturalne, spotkania tematyczne, festiwale, wizyty studyjne, a także szkolenia.
Główne projekty IWI to “Polaka z Kazachem Rozmowy” oraz “Pro-etno. Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”.

Instytucja posiada:

  • ofertę kulturalną
  •  ofertę edukacyjną

Adres: ul. Ignacego Krasickiego 18/20 30-503 Kraków (adres biura)
ul. Salwatorska 5/10 30-109 Kraków (adres prawny)
Godziny otwarcia: 
Od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00 (prosimy o wcześniejszy kontakt)
Numer telefonu: +48 790331828
Adres e-mail: iwi@iwi.org.pl
Strona internetowa: www.iwi.org.pl
Fanpage: Instytut Wschodnich Inicjatyw

Skip to content