Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II

12 422 03 44
ul. Totus Tuus 30

IDMJP2 jest Samorządową Instytucją Kultury, której celem jest upamiętnianie, upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa Jana Pawła II, promowanie kultury, tradycji i duchowości związanej z osobą Ojca Świętego oraz dialogu między religiami i kulturami, a także działalność naukowa, kulturalna i edukacyjna.

Instytut prowadzi wieloletni projekt edukacyjny: ”Oblicza Dialogu” wraz z programem edukacyjnym dla młodzieży: „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem, podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych, poznawanie podobieństw i różnic w porównywalnych obszarach kulturowych i religijnych. Uczestnicy projektu (młodzież szkolna wraz z opiekunami) tworzą wspólnie stronę internetową www.obliczadialogu.pl, https://www.facebook.com/ObliczaDialogu/, na której gromadzą sprawozdania, relacje, fotorelacje, zdjęcia, ilustracje zgodnie z tematyką główną w danym roku szkolnym, w tym relacje z przedsięwzięć takich jak wystawy, konferencje, warsztaty, projekty multimedialne, spektakle, pokazy, spotkania, prelekcje, prezentacje i inne.

Skip to content