Fundacja Understanding

500000592

Naszą misją jest promowanie wielojęzyczności u dzieci i dorosłych, pomoc obcokrajowcom mieszkającym w Polsce w kultywowaniu języka pochodzenia u ich dzieci jak i wspieranie rodzin we wspólnym pomaganiu sobie, organizowanie ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu.

Naszą wizją jest społeczeństwo multijęzykowe, multinarodowe i multirasowe wspierające nawzajem naukę różnych języków. Chcemy kultywować naukę języków mniejszości w rodzinach mieszanych mieszkających w Krakowie, ale także wspierać naukę różnych języków obcych przez polskie dzieci poprzez integrację i kontakt z obcokrajowcami zamieszkującymi nasze miasto.

Fundacja Understanding prowadzi Klub Multi, zajęcia dla rodzin i dzieci - jezykowe, kulturowe, muzyczne, specjaliści z różnorodnych dziedzin wychowawczych. Spotkania dla rodzin, wydarzenia związane z różnymi kulturami, językami i krajami.

Organizacja posiada:

  • ofertę kulturalną
  • ofertę edukacyjną
  • społeczność

Strona internetowa: klubmulti.pl
Adres:  ul. Jana Tarnowskiego 6/1, 30-528 Kraków
Numer telefonu: 500000592
Adres e-mail: kontakt@klubmulti.pl
Fanpage: Fundacja Understanding

Skip to content