Debata „Wielokulturowy Kraków, czyli jaki?”

Wypowiedzi bohaterów i bohaterek fotoreportażu „Mój, Twój, Nasz. Oblicza Krakowa” pomogły stworzyć scenariusz debaty „Wielokulturowy Kraków, czyli jaki?”, która odbyła się 23 listopada 2017 r. w zaprzyjaźnionej kawiarni Cheder.

W debacie udział wzięli specjaliści z dziedziny kulturoznawstwa i przedstawiciele organizacji zajmującymi się wielokulturowością: Ewa Sowa-Behtane (Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych), Urszula Majcher-Legawiec (Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja), Joanna Antonik (Wielokulturowy Kraków) i Jakub Kościółek (Stowarzyszenie Interkulturalni.pl)  oraz mieszkańcy Krakowa, którzy tę wielokulturowość tworzą, w tym bohaterowie i bohaterki fotoreportażu „Mój, Twój, Nasz. Oblicza Krakowa.”

W pierwszej części spotkania zastanawialiśmy się nad definiowaniem i doświadczaniem wielokulturowości:
? czy wielokulturowość i międzykulturowość oznaczają to samo?
? czym jest transkulturowa tożsamość?
? jak rozumieć wielokulturowość Krakowa przez pryzmat historii, a jak współcześnie?
? co tworzyło i tworzy wielokulturową mozaikę naszego miasta?
? jaki wpływ na dziedzictwo kulturowe mają przyjeżdżający na krótki pobyt pracownicy międzynarodowych korporacji i turyści?

W drugiej części debaty rozmawialiśmy o wyzwaniach wielokulturowości szczególnie w kontekście programu Otwarty Kraków, który sprzyja tworzeniu miasta otwartego na różnorodność:
? czy międzykulturowa społeczność Krakowa jest zintegrowana?
? czy w Krakowie mieszkają odrębne kulturowo, hermetyczne grupy?
? czemu służy integracja z osobami o innej tożsamości kulturowej?
? jakie są bariery integracji międzykulturowej w Krakowie?
? jakie działania sprzyjają integracji?

Debatę poprowadził Jędrzej Soliński – pisarz, publicysta, doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, który zapewnił nam świeże spojrzenie z zewnątrz środowiska.

Organizacja i koncepcja Marcelina Solińska – członkini Wielokulturowego Krakowa.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków.

Skip to content