Galicja – debata o wielokulturowości, zrzut ekranu Zoom z ekspertami