W 12 kultur dookoła Krakowa

3 postów

Zapraszamy do zapoznania się z tekstami, które powstały w ramach projektu „W 12 kultur dookoła Krakowa” finansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krakowy finansowanego z Funduszy EOG.