Baza wielokulturowości

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia Wielokulturowy Kraków jest zwiększanie wiedzy na temat różnorodności kulturowej naszego miasta, ale też budowanie przestrzeni  porozumienia i współpracy dla organizacji i innych zainteresowanych grup społecznych działających w tym zakresie. Dlatego tworzymy Bazę Wielokulturowości – miejsce, gdzie można znaleźć informacje na temat organizacji działających na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych i innych, które razem tworzą różnorodną, żywą tkankę Krakowa. 

Organizacje, które dołączyły do naszej bazy znajdziesz na stronie wszystkie organizacje.

Chcesz zgłosić organizację, w której pracujesz?

Wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy. Dołączenie do naszej bazy jest bezpłatne. Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Zgłoś organizację”.

Skip to content