Wielokulturowe zajęcia dla harcerzy i harcerek ZHP

Mieliśmy ogromną przyjemność poprowadzić zajęcia „Wielowyznaniowy Kraków” dla grupy harcerzy i harcerek w czasie Polowej Zbiórki Harcerstwa Starszego 2017 (PZHS’17) zorganizowanej przez Wydział Wsparcia Metodycznego Głównej Kwatery oraz Referat Starszoharcerski Chorągwi Krakowskiej. W czasie warsztatów rozmawialiśmy z młodzieżą o wielowyznaniowym dziedzictwie i współczesności Krakowa, wymienialiśmy się doświadczeniami i informacjami. Warsztat miał część wykładową, ale w głównej mierze składał się z ćwiczeń praktycznych. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, to była dla nas bardzo ciekawa przygoda!

Skip to content