Navigation Menu
Centrum Kultury Latynoamerykańskiej

Wspólny wysiłek grupy mieszkających w Polsce Latynosów, oraz Polaków zakochanych w Ameryce Łacińskiej przyczynił się do powstania Fundacji Centrum Kultury Latynoamerykańskiej (Centro Latino), której celem jest pogłębianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Latynoameryki jako integralnej i żywotnej części kultury światowej, a także rozpowszechnianie wiedzy na ten temat wśród społeczności polskiej i rozwijanie współpracy pomiędzy Polakami a Latynosami. Centro Latino to ośrodek, który pozwoli nam rozpowszechniać wiedzę o bogatym dziedzictwie historycznym regionu, oraz o aktualnej rzeczywistości politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturalnej społeczności latynoamerykańskich.

Celami Fundacji są:

 • stworzenie platformy spotkań, wymiany poglądów, prezentacji i ekspresji bogactwa kultury latynoamerykańskiej,
 • popularyzowanie, promocja i upowszechnianie kultury Ameryki Łacińskiej w Polsce, wśród różnych grup społecznych i wiekowych,
 • krzewienie wiedzy o Ameryce Łacińskiej w tym jej kulturze, historii, pozycji międzynarodowej,
 • wspieranie, upowszechnianie i prowadzenie badań nad kulturą i historią Ameryki Łacińskiej,
 • wspieranie twórczości związanej z Ameryką Łacińską,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym społeczności latynoamerykańskiej w Polsce
 • działalność na rzecz integracji oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • pomoc mieszkańcom Ameryki Łacińskiej zamieszkującym w Polsce,
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • promocja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa krajów Ameryki Łacińskiej,
 • wspieranie kontaktów pomiędzy Krakowem, a miastami w państwach Ameryki Łacińskiej, w tym w formule miast bliźniaczych czy partnerskich,
 • wspieranie, popularyzowanie i promocja kontaktów kulturalnych, naukowych i gospodarczych z Ameryką Łacińską.

Adres: ul. Sobieskiego 1/4
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 18:00
Numer telefonu: 509 701 035
Adres e-mail: info@centrolatino.pl
Strona internetowa: www.centrolatino.pl
Fanpage: Centro Latino
Instytucja posiada:

 • ofertę edukacyjną
 • ofertę kulturalną
 • społeczność
 • ofertę językową (hiszpański, portugalski)