Navigation Menu
Wielokulturowy Kraków

Wielokulturowy Kraków

Witamy na stronie projektu pokazującego różnorodność etniczną, narodową, kulturową i wyznaniową Krakowa! Więcej o nas możesz znaleźć w zakładce “O projekcie”. Skorzystaj z “Mapy”, by znaleźć interesującą Cię instytucję. Znasz instytucję, która może być zainteresowana współpracą z nami? Wejdź do zakładki: “Zgłoś instytucję” i skontaktuj się z nami. Już wkrótce zaprosimy Cię do zakładki “Blog”, gdzie znajdziesz artykuły i wywiady na temat wielokulturowości.

Więcej informacji»
JCC Krakow

JCC Krakow

Głównym celem JCC Krakow (Centrum Społeczności Żydowskiej) jest budowanie żydowskiej społeczności w Krakowie. JCC skupia osoby pochodzenia żydowskiego oraz ludzi zainteresowanych kulturą, religią i tradycją żydowską. W Centrum prowadzone są różnorodne zajęcia, kursy, warsztaty i nauka języków obcych.

Więcej informacji»
Fundacja Mifgash

Fundacja Mifgash

Początki Fundacji MIFGASH sięgają 2009 roku, kiedy grupa krakowskich studentów zainicjowała spotkania z izraelską młodzieżą odwiedzającą Polskę (hebrajskie słowo „mifgash” oznacza spotkanie). W krótkim czasie działalność grupy poszerzyła się o warsztaty dla młodzieży z krakowskich szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji»
Collaborate, Krakow!

Collaborate, Krakow!

Collaborate, Krakow! to społeczność stworzona, by łączyć osoby aktywne społecznie, które mieszkają w Krakowie, jednak chciałyby porozumiewać się po angielsku. Raz w miesięcu odbywają się spotkania sieciujące.

Więcej informacji»
Stowarzyszenie Europe4Youth

Stowarzyszenie Europe4Youth

Stowarzyszenie Europe4Youth dba o międzynarodowe możliwości edukacyjne i ogólnorozwojowe dla młodzieży, o ich edukację międzykulturową, o możliwości wpływania na polityki młodzieżowe i kompetencje potrzebne do wywierania tego wpływu oraz o rozpoznawalność kompetencji zdobywanej w edukacji pozaformalnej…

Więcej informacji»
Centrum Kultury Latynoamerykańskiej

Centrum Kultury Latynoamerykańskiej

Celem Fundacji Centrum Kultury Latynoamerykańskiej (Centro Latino) jest pogłębianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Latynoameryki jako integralnej i żywotnej części kultury światowej, a także rozpowszechnianie wiedzy na ten temat wśród społeczności polskiej i rozwijanie współpracy pomiędzy Polakami a Latynosami…

Więcej informacji»
Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM wspiera i organizuje inicjatywy z zakresu kultury i edukacji międzykulturowej…

Więcej informacji»
Parafia Ewangelicko-Metodystyczna

Parafia Ewangelicko-Metodystyczna

Parafia Ewangelicko-Metodystyczna to chrześcijańska wspólnota istniejącą od 1941 roku w Krakowie. Nasze hasło to: otwarte serca, otwarte umysły, otwarte drzwi…

Więcej informacji»
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie…

Więcej informacji»
Instytut Wschodnich Inicjatyw

Instytut Wschodnich Inicjatyw

Głównym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz pogłębiania współpracy między Wschodem i Zachodem, łamanie stereotypów oraz budowanie dialogu międzykulturowego…

Więcej informacji»
Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych

Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych

Stowarzyszenie zrzesza społeczność tworzącą rodziny wielokulturowe oraz wszystkich, którym w sercu gra wielokulturowość…

Więcej informacji»
Kościół Dla Miasta Krakowa

Kościół Dla Miasta Krakowa

Kościół dla Miasta to ludzie pełni pasji i miłości do Boga i ludzi, którzy wierzą w to, że razem możemy zmienić świat, w którym żyjemy. Wierzymy, że kościół to nie instytucja, nie organizacja, ale kościół to ludzie, którzy wspólnie przeżywają niesamowite życie dla chwały Najwyższego Boga…

Więcej informacji»
Centrum Międzykulturowe

Centrum Międzykulturowe

Centrum międzykulturowe, zostało stworzone dla ludzi, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na tematy kulturowe, kulinarne, relaksacyjne. Prowadzimy zajęcia informacyjne dla dzieci i dorosłych na tematy różnych religii…

Więcej informacji»
Żydowskie Muzeum Galicja

Żydowskie Muzeum Galicja

Współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Polski – to misja Żydowskiego Muzeum Galicja. Działa ono pod hasłem “muzeum znaczy więcej” – uczy o dziedzictwie żydowskim poprzez wykłady, koncerty, wystawy, warsztaty…

Więcej informacji»
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ to jedyna w Polsce i jedna z niewielu na świecie jednostek naukowo-dydaktycznych o takim profilu. Łącząc interdyscyplinarne podejście z praktyczną znajomością języków orientalnych…

Więcej informacji»
Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ Instytut Konfucjusza

Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ Instytut Konfucjusza

Pod nazwą Instytutów Konfucjusza, związaną z chińskim mędrcem i nauczycielem, kryje się idea propagowania chińskiego języka i kultury. Celem tworzenia światowej sieci Instytutów jest przełamanie stereotypów o rzekomej niemożności nauczenia się języka chińskiego…

Więcej informacji»
Centrum Muzułmańskie

Centrum Muzułmańskie

Drzwi naszego Centrum są zawsze otwarte dla osób zainteresowanych religią islamu, gdzie w miłej atmosferze pomożemy w zdobyciu wiedzy i informacji. Centrum Muzułmańskie w Krakowie, które jest integralna częścią Ligii muzułmańskiej w RP zarejestrowanej w dniu 6 stycznia 2004 roku w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych…

Więcej informacji»
Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

Stowarzyszenie zajmuje się pokazywaniem różnorodności i piękna kultury żydowskiej z całego świata. Głównym punktem odniesienia jest Izrael, gdzie rozwija się ona w sposób najbardziej naturalny…

Więcej informacji»
Znajdź instytucję
All Listing Types All Locations

Wybrane Pozycje

 • Wielokulturowy Kraków

  Wielokulturowy Kraków

  wielokulturowość

  Read more
 • JCC Krakow

  JCC Krakow

  judaizm, kultura żydowska

  Read more
 • Fundacja Mifgash

  Fundacja Mifgash

  judaizm, kultura żydowska

  Read more
 • Collaborate, Krakow!

  Collaborate, Krakow!

  ekspaci, międzykulturowość, obcokrajowcy, wielokulturowość

  Read more
 • Stowarzyszenie Europe4Youth

  Stowarzyszenie Europe4Youth

  międzykulturowość, postawy wobec różnych kultur, wielokulturowość

  Read more
 • Centrum Kultury Latynoamerykańskiej

  Centrum Kultury Latynoamerykańskiej

  Latynosi, Polonia w Ameryce Łacińskiej

  Read more
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM

  Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM

  międzykulturowość, wielokulturowość

  Read more
 • Parafia Ewangelicko-Metodystyczna

  Parafia Ewangelicko-Metodystyczna

  metodyzm, protestantyzm

  Read more
 • Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II

  Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II

  międzykulturowość, wielokulturowość

  Read more
 • Instytut Wschodnich Inicjatyw

  Instytut Wschodnich Inicjatyw

  islam, kultura łemkowska, kultura romska, kultura tatarska, Polacy w Kazachstanie, wielokulturowość, wyznanie karaimskie

  Read more
 • Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych

  Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych

  wielokulturowość

  Read more
 • Kościół Dla Miasta Krakowa

  Kościół Dla Miasta Krakowa

  wyznanie zielonoświątkowe

  Read more
 • Centrum Międzykulturowe

  Centrum Międzykulturowe

  islam, judaizm, kultura gagauska, kultura kurdyjska, kultura żydowska, wielokulturowość

  Read more
 • Żydowskie Muzeum Galicja

  Żydowskie Muzeum Galicja

  judaizm, kultura żydowska

  Read more
 • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

  Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

  kultura chińska, kultura muzułmańska, kultura żydowska

  Read more
 • Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ Instytut Konfucjusza

  Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ Instytut Konfucjusza

  kultura chińska

  Read more
 • Centrum Muzułmańskie

  Centrum Muzułmańskie

  islam, kultura muzułmańska

  Read more
 • Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

  Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

  kultura żydowska

  Read more